Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1212/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 92ΝΦ46907Θ-1ΒΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1212/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 13:55:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΝΦ46907Θ-1ΒΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου