Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1107/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 92Ν846907Θ-ΓΓΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1107/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2023 14:04:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92Ν846907Θ-ΓΓΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου