ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΑΣΤΡΑ – ΑΔΑ: 92ΧΛ46907Θ-4ΟΓ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΑΣΤΡΑ
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/10/2023 13:48:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΧΛ46907Θ-4ΟΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου