Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 131/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 91ΒΒ46907Θ-ΥΘΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 131/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 02/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/10/2023 12:08:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΒΒ46907Θ-ΥΘΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου