ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ – ΑΔΑ: 91Π946907Θ-5Γ5

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 25/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 10:50:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91Π946907Θ-5Γ5
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου