ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΦΟΡΜΟΛΗ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ, CAPUCHON – ΑΔΑ: 90ΡΖ46907Θ-ΦΕΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΦΟΡΜΟΛΗ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ, CAPUCHON
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 11:48:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΡΖ46907Θ-ΦΕΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου