ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ Σ.Ι.ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 90ΟΗ46907Θ-Χ3Θ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ Σ.Ι.ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2023 13:55:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΟΗ46907Θ-Χ3Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου