ΧΕ-2044 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 548/2023 & ΧΕ 1384/2023 & ΧΕ 1839/2023 – ΑΔΑ: 90ΙΛ46907Θ-ΑΩΥ

Θέμα: ΧΕ-2044 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 548/2023 & ΧΕ 1384/2023 & ΧΕ 1839/2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 12:10:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΙΛ46907Θ-ΑΩΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου