ΧΕ-2089 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 667/2023 & ΧΕ 1440/2023 – ΑΔΑ: 900146907Θ-05Δ

Θέμα: ΧΕ-2089 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 667/2023 & ΧΕ 1440/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:34:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 900146907Θ-05Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου