ΧΕ-2056 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1591/2023 – ΑΔΑ: 6Ζ2Β46907Θ-ΩΜΓ

Θέμα: ΧΕ-2056 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1591/2023
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 09:40:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ2Β46907Θ-ΩΜΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου