Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 594/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΥΞΖ46907Θ-Ζ3Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 594/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2023 10:42:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΞΖ46907Θ-Ζ3Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου