ΧΕ-2096 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 415/2023 & ΧΕ 968/2023 – ΑΔΑ: 6ΥΩΞ46907Θ-7ΣΚ

Θέμα: ΧΕ-2096 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 415/2023 & ΧΕ 968/2023
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:54:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΩΞ46907Θ-7ΣΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου