ΚΑΡΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ – ΑΔΑ: 6ΥΦ646907Θ-ΒΩΝ

Θέμα: ΚΑΡΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 09:05:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΦ646907Θ-ΒΩΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου