«ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚOΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ HAR 9F», «ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 40mm» – ΑΔΑ: 6ΥΑ946907Θ-ΑΛΥ

Θέμα: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚOΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ HAR 9F», «ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 40mm»
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 10:52:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΑ946907Θ-ΑΛΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου