ΧΕ-2048 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 615/2023 – ΑΔΑ: 6ΞΞΦ46907Θ-ΡΟ4

Θέμα: ΧΕ-2048 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 615/2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 14:09:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΞΦ46907Θ-ΡΟ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου