ΧΕ-2104 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 214/2023 – ΑΔΑ: 6ΞΟΗ46907Θ-ΗΟΔ

Θέμα: ΧΕ-2104 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 214/2023
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 10:59:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΟΗ46907Θ-ΗΟΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου