Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ στο ΓΝ Χαλκίδας ΘΗ – ΑΔΑ: 6ΞΓ846907Θ-ΔΩΟ

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ στο ΓΝ Χαλκίδας ΘΗ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 10:24:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΓ846907Θ-ΔΩΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου