ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΜΑΠ – ΑΔΑ: 6ΞΑ346907Θ-2ΛΠ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΜΑΠ
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 11:51:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΑ346907Θ-2ΛΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου