Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 774/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΤΥΑ46907Θ-ΓΩΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 774/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 11:21:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΥΑ46907Θ-ΓΩΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου