ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΚΤΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Μ.Α. – ΑΔΑ: 6Θ3446907Θ-ΞΥΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΚΤΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Μ.Α.
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 14:00:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ3446907Θ-ΞΥΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου