Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2488/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΤΦΠ46907Θ-ΡΗΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2488/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 08:06:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΦΠ46907Θ-ΡΗΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου