ΧΕ-2059 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 624/2023 & ΧΕ 2058/2023 – ΑΔΑ: 6ΣΖΘ46907Θ-5Ξ1

Θέμα: ΧΕ-2059 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 624/2023 & ΧΕ 2058/2023
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:04:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΖΘ46907Θ-5Ξ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου