Ορισμός προσωρινού Προϊστάμενου στο Ουρολογικό τμήμα του Γ. Ν. Χαλκίδας – ΑΔΑ: 6Ρ1746907Θ-5ΥΙ

Θέμα: Ορισμός προσωρινού Προϊστάμενου στο Ουρολογικό τμήμα του Γ. Ν. Χαλκίδας
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 11:16:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ1746907Θ-5ΥΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου