Διάθεση Υλικών ΜΑΠ από Αποθήκη 5ης ΥΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας – ΑΔΑ: 6ΠΒΑ46907Θ-ΧΒΘ

Θέμα: Διάθεση Υλικών ΜΑΠ από Αποθήκη 5ης ΥΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
Ημερομηνία: 25/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2023 08:54:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΒΑ46907Θ-ΧΒΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου