Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.120 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΨΖΖ46907Θ-ΧΤ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.120 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 12:19:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΖΖ46907Θ-ΧΤ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου