ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: 6ΨΟΒ46907Θ-ΘΘΓ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 25/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2023 10:22:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΟΒ46907Θ-ΘΘΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου