Ορισμός Προσωρινού Προϊσταμένου στο Νεφρολογικό Τμήμα -ΜΤΝ του Γ. Ν. Χαλκίδας – ΑΔΑ: 6Ψ0Φ46907Θ-Η9Ο

Θέμα: Ορισμός Προσωρινού Προϊσταμένου στο Νεφρολογικό Τμήμα -ΜΤΝ του Γ. Ν. Χαλκίδας
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 08:03:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ0Φ46907Θ-Η9Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου