Ορισμός Προσωρινού Προϊσταμένου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ. Ν. Χαλκίδας – ΑΔΑ: 6ΠΠ546907Θ-Λ4Τ

Θέμα: Ορισμός Προσωρινού Προϊσταμένου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ. Ν. Χαλκίδας
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 08:00:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΠ546907Θ-Λ4Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου