Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.273 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΠΛΜ46907Θ-ΛΧΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.273 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 08:14:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΛΜ46907Θ-ΛΧΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου