ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΚΩΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ Μ.Χ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ(BILLAW) ΤΡΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ – ΑΔΑ: 6ΠΕΖ46907Θ-ΑΣ7

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΚΩΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ Μ.Χ.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ(BILLAW) ΤΡΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 10:22:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΕΖ46907Θ-ΑΣ7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου