Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 688/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΩΠΓ46907Θ-Ι91

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 688/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 09:15:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΠΓ46907Θ-Ι91
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου