Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2489/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΩΟΨ46907Θ-Γ2Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2489/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 12:50:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΟΨ46907Θ-Γ2Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου