Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 382/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΩΙ446907Θ-ΞΧΩ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 382/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2023 10:36:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙ446907Θ-ΞΧΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου