Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ στο ΓΝ Χαλκίδας ΣΝ – ΑΔΑ: 6Ω5Δ46907Θ-1Κ4

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ στο ΓΝ Χαλκίδας ΣΝ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 10:18:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω5Δ46907Θ-1Κ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου