Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1948/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Ο1446907Θ-8Ν0

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1948/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 10:10:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο1446907Θ-8Ν0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου