Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 119/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ν4Α46907Θ-ΘΚΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 119/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 13:57:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν4Α46907Θ-ΘΚΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου