ΧΕ-2067 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 464/2023 – ΑΔΑ: 6Ν3346907Θ-ΣΔΑ

Θέμα: ΧΕ-2067 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 464/2023
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:41:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν3346907Θ-ΣΔΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου