Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 156/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Μ9Θ46907Θ-Ν0Χ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 156/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 11:26:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ9Θ46907Θ-Ν0Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου