Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 594/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΛΔΚ46907Θ-5ΥΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 594/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 11:41:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΔΚ46907Θ-5ΥΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου