Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 80/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΚΒ846907Θ-6ΧΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 80/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 09:46:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΒ846907Θ-6ΧΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου