ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΕ ΑΡΓΙΝΙΝΗ, ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΚΑΙ HMB ABOUND 24GR SACHET – ΑΔΑ: 6ΗΨΖ46907Θ-Γ5Β

Θέμα: ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΕ ΑΡΓΙΝΙΝΗ, ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΚΑΙ HMB ABOUND 24GR SACHET
Ημερομηνία: 26/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:11:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨΖ46907Θ-Γ5Β
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου