Αντικατάσταση Προθέρμανσης ΗΖ – ΑΔΑ: 6ΗΦ346907Θ-ΤΦΧ

Θέμα: Αντικατάσταση Προθέρμανσης ΗΖ
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 12:04:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΦ346907Θ-ΤΦΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου