ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ – ΑΔΑ: 6ΗΔΜ46907Θ-ΑΚ1

Θέμα: ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/10/2023 12:03:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΔΜ46907Θ-ΑΚ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου