Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 443/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Ι3Ε46907Θ-ΜΨ9

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 443/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 02/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/10/2023 10:49:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι3Ε46907Θ-ΜΨ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου