Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΓΜΓ46907Θ-ΙΙΖ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 14:17:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΜΓ46907Θ-ΙΙΖ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου