Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.377 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΓΧΔ46907Θ-Ρ6Δ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.377 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 02/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/10/2023 10:39:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΧΔ46907Θ-Ρ6Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου