Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «1)ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 2)ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Φ2646907Θ-603

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «1)ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 2)ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 08:17:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ2646907Θ-603
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου