Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2359 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Φ0Γ46907Θ-ΒΨΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2359 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 12:26:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ0Γ46907Θ-ΒΨΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου