Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Αστικών & Οργανικών Αποβλήτων», από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Ε.Π.Ε.» – ΑΔΑ: 6ΔΥΖ46907Θ-Γ78

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Αστικών & Οργανικών Αποβλήτων», από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Ε.Π.Ε.»
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 11:04:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΥΖ46907Θ-Γ78
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου