Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.152 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΔΕΓ46907Θ-9ΨΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.152 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 10:13:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΕΓ46907Θ-9ΨΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου